سرشت نظم ، جلد 2 بخش 1

کد شناسه :3085
سرشت نظم ، جلد 2 بخش 1

سرشت نظم جلد دوم فرایند آفرینش حیات ، کریستوفر الکساندر ، رضا سیرس صبری و علی اکبری ، معماری ، ترکیب ، تناسب ، هندسه در معماری ، فلسفه معماری ، کتاب پرهام ، انتشارات پرهام نقش ، بخش نخست تحولات نگه دارنده ساختار ، اصل کلیت آشکارشونده در طبیعت ، تحولات نگه دارنده ساختار ، تحولات نگه دارنده ساختار در جوامع سنتی ، تحولات مخرب ساختار در جوامع مدرن ، شکست رشد تدریجی ، نمونه هایی از فرایند زنده در دوران مدرن ، سرشت نظم جلد دوم فرایند آفرینش حیات ، نشر پرهام نقش .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر