کندوکاوی در تعریف طراحی شهری

کد شناسه :3092
کندوکاوی در تعریف طراحی شهری

کند و کاوی در تعریف طراحی شهری تألیف : کورش گلکار - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : زمینه ظهور و رواج رشته طراحی شهری 3 : تعاریف متقدمان از طراحی شهری ( بخشی و جز گرایانه ) 4 : خصیصه های بنیادین طراحی شهری 5 : تعاریف متأخران از طراحی شهری : جامع و کل گرا 6 : نتیجه گیری - کند و کاوی در تعریف طراحی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر