شرح جریان های فکری معماری

کد شناسه :3129
شرح جریان های فکری معماری

شرح جریان های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر - نوشته محسن حبیبی و زهرا اهری و ... - شهرسازی و معماری - کتاب پرهام - 1 : سالهای1256-1275 ش اولین پژواک نو وارگی در معماری و شهرسازی ایران -سبک تهران 2 : سالهای 1310-1320 ش اولین پژواک نوآوری (مدرنیسم )و دومین پژواک نو وارگی (مدرنیته ) الگوی تهران 3 : سال های 1340-1357 ش نوپردازی (مدرنیزاسیون ) یکسویه ( از بالا به پایین ) 4 : سال های 1360-1380 ش نوپردازی (مدرنیزاسیون) دوسویه - شرح جریان های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر