مدیریت و حکمروایی شهری

کد شناسه :3142
مدیریت و حکمروایی شهری

مدیریت و حکمروایی شهری نوشته ناصر برک پور و ایرج اسدی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 :شهرنشینی شتابان و چالش های شهری 2 : چالش های مدیریت شهری 3 : مفهوم شناسی مدیریت شهری 4 : مدیریت شهری یکپارچه 5 : مدل های مدیریت شهری 6 : گذار از مدیریت شهری به حکمروایی شهری 7 : حکومت و حکمروایی شهر منطقه - مدیریت و حکمروایی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر