فرآیند طراحی شهری - بحرینی

کد شناسه :3152
فرآیند طراحی شهری - بحرینی

فرآیند طراحی شهری تألیف : حسین بحرینی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : فلسفه وجودی طراحی شهری و مرور تاریخی آن 2 : تعریف طراحی شهری 3 : حرفه طراحی شهری 4 : اجزا تشکیل دهنده طراحی شهری 5 : فرایند طراحی شهری 6 : مرحله اول : شناخت 7 : مرحله دوم : تدوین اهداف کلی 8 : مرحله سوم : تبیین اهداف (ضوابط ) عملیاتی 9 : مرحله چهارم : تنظیم راه حلهای کلی طراحی 10 : مرحله پنجم : ارزیابی راه حلها 11 : مرحله ششم : انتخاب و تکمیل راه حل بهینه 12 : مرحله هفتم : پیش بینی اجرا 13 : عوامل موثر بر شکل گیری طراحی شهری در قرن 21 - فرآیند طراحی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر