کاربرد پدافند غیر عامل در برنامه ریزی شهری با تاکید بر کاربری اراضی شهری - رضایی

کد شناسه :15948
کاربرد پدافند غیر عامل در برنامه ریزی شهری با تاکید بر کاربری اراضی شهری - رضایی

کاربرد اصول پدافند غیرعامل در برنامه ریزی شهری با تأکید بر کاربری اراضی شهری تألیف : محمدرضا رضایی ، پریوش اورکی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تعاریف و مفاهیم پدافند غیرعامل 2 : پدافند غیرعامل در جهان و ایران 3 : پدافند غیرعامل در برنامه ریزی شهری 4 : پدافند غیرعامل در مدیریت شهری بخش دوم : پدافند غیرعامل در طرحهای توسعه شهری : 5 : پدافند غیرعامل در طراحی شهری 6 : پدافند غیرعامل و کاربری اراضی شهری 7 : پدافند غیرعامل در کاربری های مسکونی 8 : پدافند غیرعامل در کاربری های مذهبی و فرهنگی 9 : پدافند غیرعامل در کاربری های اداری - انتظامی 10 : پدافند غیرعامل در کاربری های درمانی : بیمارستان شهری ، پدافند غیرعامل در بیمارستان صحرایی 11 : پدافند غیرعامل در کاربری های صنعتی و تجاری 12 : پدافند غیرعامل در تأسیسات شهری 13 : پدافند غیرعامل در پناهگاه های عمومی و شهر زیرزمینی - کاربرد اصول پدافند غیرعامل در برنامه ریزی شهری با تأکید بر کاربری اراضی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر