ژئومورفولوژی مناطق شهری

کد شناسه :4424
ژئومورفولوژی مناطق شهری

ژئومورفولوژي مناطق شهري تأليف : شهرام روستايي و ايرج جباري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مفهوم ژئومورفولوژي شهري و اهميت آن در مطالعات مناطق شهري 2 : محدوديتهاي ژئومورفولوژيك براي توسعه شهر 3 : فعاليتهاي انساني و بازخورد منفي آنها در شهرها 4 : رعايت اصول ژئومورفولوژيك در برنامه ريزي شهري و تأثيرات آن 5 : اصول پهنه بندي ژئومورفولوژيك براي توسعه شهر - ژئومورفولوژي مناطق شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر