ژئومورفولوژی مناطق شهری

کد شناسه :4424
ژئومورفولوژی مناطق شهری

ژئومورفولوژی مناطق شهری تألیف : شهرام روستایی و ایرج جباری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفهوم ژئومورفولوژی شهری و اهمیت آن در مطالعات مناطق شهری 2 : محدودیتهای ژئومورفولوژیک برای توسعه شهر 3 : فعالیتهای انسانی و بازخورد منفی آنها در شهرها 4 : رعایت اصول ژئومورفولوژیک در برنامه ریزی شهری و تأثیرات آن 5 : اصول پهنه بندی ژئومورفولوژیک برای توسعه شهر - ژئومورفولوژی مناطق شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر