مدیریت پسماندهای شهری

کد شناسه :4523
مدیریت پسماندهای شهری

مدیریت پسماندهای شهری تألیف : مریم عباسوند و مهدی عباسوند - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 :کلیات مدیریت پسماندهای شهری 2 : سابقه مدیریت پسماندهای شهری 3 : مدیریت پسماندهای شهری و تجارب جهانی 4 : مدیریت پسماندهای شهری در ایران 5 : راهکارهای مدیریت پسماندهای شهری - مدیریت پسماندهای شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر