تاریخ مختصر نئولیبرالیسم - عبدالله زاده

کد شناسه :5307
تاریخ مختصر نئولیبرالیسم - عبدالله زاده

تاریخ مختصر نئولیبرالیسم تألیف : دیوید هاروی ترجمه : محمود عبدالله زاده - اقتصاد - کتاب پرهام - 1 : دنیای دیگر آزادی 2 : ساختن رضایت 3 : دولت نئولیبرالی 4 : توسعه های جغرافیایی ناموزون 5 : نئولیبرالیسم با خصوصیات چینی 6 : نئولیبرالیسم در بوته آزمایش 7 : چشم انداز آزادی - تاریخ مختصر نئولیبرالیسم - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر