نظریه ی برنامه ریزی

کد شناسه :5550
نظریه ی برنامه ریزی

نظریه برنامه ریزی تألیف : فیلیپ المندینگر ترجمه : الهام بهمن تیموری - شهرسازی -کتاب پرهام - 1 : نظریه چیست ؟ 2 : چشم انداز جاری نظریه برنامه ریزی 3 : نظام ها و نظریه های عقلانی برنامه ریزی 4 : مارکسیسم و نظریه انتقادی 5 : برنامه ریزی راست جدید - نظریه برنامه ریزی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر