نظریه ی برنامه ریزی

کد شناسه :5550
نظریه ی برنامه ریزی

نظريه برنامه ريزي تأليف : فيليپ المندينگر ترجمه : الهام بهمن تيموري - شهرسازي -كتاب پرهام - 1 : نظريه چيست ؟ 2 : چشم انداز جاري نظريه برنامه ريزي 3 : نظام ها و نظريه هاي عقلاني برنامه ريزي 4 : ماركسيسم و نظريه انتقادي 5 : برنامه ريزي راست جديد - نظريه برنامه ريزي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر