سازمان يابي فضايي و روابط شهر و روستا

کد شناسه :616
سازمان يابي فضايي و روابط شهر و روستا
موجود نیست

سازمان يابي فضايي و روابط شهر و روستا تأليف : عيسي ابراهيم زاده - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مفاهيم و مباني نظري تعاملات فضايي - مكاني و روابط شهر و روستا 2 : بنيان هاي جغرافيايي و تحولات روابط شهر و روستا در ايران و سيستان 3 : كاركردهاي اقتصادي و روابط شهر و روستا در ايران با تأكيد بر سيستان 4 : نقش تجارت و بازرگاني در روابط شهر و روستا 5 : نقش عوامل اجتماعي ، فرهنگي در روابط شهر و روستا 6 : رهيافت هاي متدولوژيك و راهبردهاي توسعه اي در روابط شهري - روستايي - سازمان يابي فضايي و روابط شهر و روستا - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر