جغرافیای طبیعی شهر اقلیم - آب - سیل خیزی در برنامه ریزی شهری

کد شناسه :8755
جغرافیای طبیعی شهر اقلیم - آب - سیل خیزی در برنامه ریزی شهری

جغرافياي طبيعي شهر اقليم ، آب ، سيل خيز در برنامه ريزي شهري تأليف : محمدرضا اصغري مقدم - شهرسازي - كتاب پرهام - بخش اول : اقليم در برنامه ريزي شهري : 1 : نگاهي اجمالي به عناصر اقليمي 2 : بررسي عوامل تأثيرگذار بر اقليم شهر 3 : تأثيرات فعاليت شهرنشينان بر اقليم شهري 4 : تعيين نوع اقليم و شاخص هاي اقليمي براي شهري بخش دوم : جايگاه آب در برنامه ريزي شهري : 1 : آب ، شهر ، آب 2 : شهر و آب 3 : آلودگي آب ، فاضلاب شهري 4 : آب هاي معدني و نقش آن بر شهر بخش سوم : جايگاه سيل و سيل خيزي در برنامه ريزي شهري : 1 : رابطه برنامه ريزي شهري و سيلاب ها 2 : حوضه هاي آبگير و توسعه شهري 3 : حوضه هاي آبخيز واحدهاي هيدرولوژيك 4 : فيزيوگرافي حوضه ها 5 : رودخانه و سيل خيزي 6 : سيل و هيدروگراف سيل 7 : روش هاي مقابله با سيلاب در شهرها - جغرافياي طبيعي شهر اقليم آب سيل خيز در برنامه ريزي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر