جغرافیای طبیعی شهر اقلیم - آب - سیل خیزی در برنامه ریزی شهری

کد شناسه :8755
جغرافیای طبیعی شهر اقلیم - آب - سیل خیزی در برنامه ریزی شهری

جغرافیای طبیعی شهر اقلیم ، آب ، سیل خیز در برنامه ریزی شهری تألیف : محمدرضا اصغری مقدم - شهرسازی - کتاب پرهام - بخش اول : اقلیم در برنامه ریزی شهری : 1 : نگاهی اجمالی به عناصر اقلیمی 2 : بررسی عوامل تأثیرگذار بر اقلیم شهر 3 : تأثیرات فعالیت شهرنشینان بر اقلیم شهری 4 : تعیین نوع اقلیم و شاخص های اقلیمی برای شهری بخش دوم : جایگاه آب در برنامه ریزی شهری : 1 : آب ، شهر ، آب 2 : شهر و آب 3 : آلودگی آب ، فاضلاب شهری 4 : آب های معدنی و نقش آن بر شهر بخش سوم : جایگاه سیل و سیل خیزی در برنامه ریزی شهری : 1 : رابطه برنامه ریزی شهری و سیلاب ها 2 : حوضه های آبگیر و توسعه شهری 3 : حوضه های آبخیز واحدهای هیدرولوژیک 4 : فیزیوگرافی حوضه ها 5 : رودخانه و سیل خیزی 6 : سیل و هیدروگراف سیل 7 : روش های مقابله با سیلاب در شهرها - جغرافیای طبیعی شهر اقلیم آب سیل خیز در برنامه ریزی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر