سازمان یابی فضایی و روابط شهر و روستا

کد شناسه :616
سازمان یابی فضایی و روابط شهر و روستا

سازمان یابی فضایی و روابط شهر و روستا تألیف : عیسی ابراهیم زاده - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم و مبانی نظری تعاملات فضایی - مکانی و روابط شهر و روستا 2 : بنیان های جغرافیایی و تحولات روابط شهر و روستا در ایران و سیستان 3 : کارکردهای اقتصادی و روابط شهر و روستا در ایران با تأکید بر سیستان 4 : نقش تجارت و بازرگانی در روابط شهر و روستا 5 : نقش عوامل اجتماعی ، فرهنگی در روابط شهر و روستا 6 : رهیافت های متدولوژیک و راهبردهای توسعه ای در روابط شهری - روستایی - سازمان یابی فضایی و روابط شهر و روستا - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر