برنامه ریزی مسکن

کد شناسه :6202
برنامه ریزی مسکن

برنامه ریزی مسکن تألیف : محمدرضا پورمحمدی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تعاریف و مفاهیم 2 : اهداف و اقدامات برنامه ریزی مسکن 3 : مراحل و روشهای برنامه ریزی 4 : روشهای برآورد نیاز به مسکن 5 : برقراری استانداردهای مسکن و تسهیلات مربوطه 6 : سرمایه گذاری در بخش مسکن 7 : راهکارهای تأمین زمین 8 : سیاستهای خانه سازی 9 : برنامه ریزی پروژه های تأمین مسکن - برنامه ریزی مسکن - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر