برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری

کد شناسه :6205
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری

برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران ) نوشته جواد مهدی زاده - شهرسازی - 1 : زمینه ها و علل پیدایی طرح های ساختاری راهبردی 2 : بررسی تجارب مهم جهانی در زمینه طرح های ساختاری راهبردی 3 : اصول و روش های برنامه ریزی ساختار راهبردی 4 : جایگاه برنامه ریزی ساختاری راهبردی در ایران - برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری ( تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر