مدیریت سیستم های اطلاعات جغرافیایی

کد شناسه :7061
مدیریت سیستم های اطلاعات جغرافیایی

مدیریت سیستم های اطلاعات جغرافیایی - ننسی ابرمایر و جفری پینتو - ترجمه : مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : اجرای gis نظریه ها و عملکردها 3 : نقش اطلاعات جغرافیایی در سیستم اطلاعات مدیریت ( MIS ) یک سازمان 4 : حفظ جغرافیا در GIS : دلیل اهمیت جغرافیا 5 : عوامل بوروکراتیک در پذیرش GIS : توجیه اقتصادی برای اجرای GIS : اشتراک اطلاعات جغرافیایی ، فراتر از مرزهای سازمانی 8 : GIS و فرآیند برنامه ریزی راهبردی 9 : حصول اطمینان از صلاحیت کاربران GIS : اختلاف روش ها و نقش سیستم های اطلاعات جغرافیایی 11 : GIS در چهارچوب مشارکت مردمی : فرصت ها و مشکلات - مدیریت سیستم های اطلاعات جغرافیایی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر