مدیریت سیستم های اطلاعات جغرافیایی

کد شناسه :7061
مدیریت سیستم های اطلاعات جغرافیایی
موجود نیست

مديريت سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي - ننسي ابرماير و جفري پينتو - ترجمه : مركز اطلاعات جغرافيايي شهر تهران - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : اجراي gis نظريه ها و عملكردها 3 : نقش اطلاعات جغرافيايي در سيستم اطلاعات مديريت ( MIS ) يك سازمان 4 : حفظ جغرافيا در GIS : دليل اهميت جغرافيا 5 : عوامل بوروكراتيك در پذيرش GIS : توجيه اقتصادي براي اجراي GIS : اشتراك اطلاعات جغرافيايي ، فراتر از مرزهاي سازماني 8 : GIS و فرآيند برنامه ريزي راهبردي 9 : حصول اطمينان از صلاحيت كاربران GIS : اختلاف روش ها و نقش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي 11 : GIS در چهارچوب مشاركت مردمي : فرصت ها و مشكلات - مديريت سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر