راهنمایی برای برنامه ریزی شهرهای سالم و فعال

کد شناسه :723
راهنمایی برای برنامه ریزی شهرهای سالم و فعال

راهنمایی برای برنامه ریزی شهرهای سالم و فعال تألیف : پگی ادوارد ، آگیس توروس ترجمه : مهدی دهقان منشادی - شهرسازی - کتاب پرهام -بخش اول : یک شهر سالم و فعال 1 : مقدمه 2 : رویکردی جامع به زندگی فعال در شهرها 3 : تقسیم وظایف بخش دوم : ایجاد و اجرای یک برنامه فعالیت بدنی : 4 : شروع فرایند برنامه ریزی 5 : آماده سازی یک برنامه 6 : اجرای برنامه و اندازه گیری ثمربخشی بخش سوم : پیوست ها - راهنمایی برای برنامه ریزی شهرهای سالم و فعال - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر