نا مکان ها

کد شناسه :8066
نا مکان ها

نامكان ها : درآمدي برانسان شناسي سوپر مدرنيته تأليف : مارك اژه ترجمه : منوچهر فرهومند - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : نامكان ها و شهرشناسي ايران 2 : از ترجمه نامكان تا نامكان ترجمه 3 : نزديك و جاي ديگر 4 : مكان انسان شناختي 5 : از مكان ها تا نا مكان ها 6 : پسگفتار 7 : ارجاعات - نامكان ها : درآمدي بر انسان شناسي سوپر مدرنيته - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر