توسعه محلی و منطقه ای از منظر رویکرد نهادی

کد شناسه :832
توسعه محلی و منطقه ای از منظر رویکرد نهادی

توسعه محلی و منطقه ای از منظر رویکرد نهادی تألیف : خدر فرجی راد و غلامرضا کاظمیان - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : سرآغاز 2 : تحولات رویکردهای توسعه محلی و منطقه ای 3 : نهادگرایی در توسعه محلی و منطقه ای 4 : مفاهیم پایه نهادگرایی در توسعه محلی و منطقه ای 5 : ظرفیت نهادی و توسعه محلی و منطقه ای 6 : حکمروایی منطقه ای : بستر نقش آفرینی نهادها 7 : نهادها ، عوامل نهادی و رویه ای شدن توسعه پایدار منطقه ای 8 : تحولات توسعه منطقه ای ایران از منظر رویکرد نهادی 9 : رابطه ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منطقه ای ( مطالعه ای تجربی از شهرستان های ایران ) - توسعه محلی و منطقه ای از منظر رویکرد نهادی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر