مجموعه مقالات توسعه شهری پایدار

کد شناسه :9622
مجموعه مقالات توسعه شهری پایدار
موجود نیست

توسعه شهري پايدار ( مجموعه مقالات ) تأليف : بهناز امين زاده - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مقايسه مفاهيم توسعه و توسعه پايدار :يك تحليل نظري 2 : تأملي در رابطه پايداري فرهنگي با فرهنگ پايداري 3 : آمايش سرزمين : ابزار توسعه پايدار 4 : جايگاه اكولوژي و محيط زيست در توسعه پايدار شهري 5 : شهر و معيارهاي تحقق شهر پايدار به منظور كاهش پيامدهاي زيست محيطي 6 : آلودگي هاي محيط شهري با تأكيد بر آلودگي هوا 7 : انرژي و پايداري شهري 8 : مديريت همزمان و هماهنگ ظرف و مظروف ترافيك شهرها در راستاي تحقق توسعه پايدار شهري در ايران 9 : منظر پايدار : قلمروي برنامه هاي خانه سازي - توسعه شهري پايدار ( مجموعه مقالات ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر