انديش نامه 1

کد شناسه :8357
انديش نامه 1

انديش نامه : مجموعه نوشتارهاي ميان رشته اي شهر و معماري - كتاب پرهام - معماري و شهرسازي - 1 : معماري ، نظريه پردازي و علوم انساني 2 : معماري و فطرت انساني 3 : فرهنگ و معماري : رابطه صورت و معنا در هنر معماري 4 : هنر و معماري از منظر شرق و غرب 5 : نظري اجمالي به حكمت معنوي معماري ، شهر معنوي و جهان آينده 6 : تحول نظريه هاي انساني و محيط و نقش آن در تدوين دانش پايه معماري 7 : مفهوم و هويت محله در فرهنگ ايراني 8 : بوم شناسي شهري 9 : پايداري و پويايي سامانه هاي ايستا 10 : مروري بر تفسير معناي معماري ايراني به وسيله دانشمندان علوم انساني - 11 : مباني جهان بيني در سازمان يابي فضايي شهرهاي كشور 12 : گستره جغرافيا و علوم فضايي در مطالعات رفتاري 13 : حق مسكن در اسناد و معاهدات بين المللي 14 : شهرسازي و نگرشهاي ريست محيطي ، تداوم تخريب يا شهر پايدار 15 : مقدمه اي بر اقتصاد شهري و جايگاه آن در مطالعات شهري ايران 16 : شهرسازي و هويت در گذرگاه بازسازي پس از زلزله 17 : شهرگريزي يا واگرايي شهري و بازتاب فضايي آن در پيدايش كلان شهرها - انديش نامه 1 : مجموعه مقالات ميان رشته اي شهر و معماري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر