تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران 2 - قاجار و پهلوی

کد شناسه :883
تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران 2 - قاجار و پهلوی

تاریخ شهر و شهرنشینی در ایرن 2 دوران قاجار و پهلوی جهانشاه پاکزاد شهرسازی آغاز فروپاشی نظام سنتی نفوذ سیاسی و اقتصادی سرمایه جهانی نخستین کوشش برای سرنگونی نظام استبداد نوگرایی آمرانه نهضت ملی حاکمیت دوگانه بسط دیکتاتوری فردی اتصال کامل ایران به بازار جهانی تاریخ شهر و شهرنشینی درایران 2 دوران قاجار و پهلوی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر