تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران 2 - قاجار و پهلوی

کد شناسه :883
تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران 2 - قاجار و پهلوی

تاريخ شهر و شهرنشيني در ايرن 2 دوران قاجار و پهلوي جهانشاه پاكزاد شهرسازي آغاز فروپاشي نظام سنتي نفوذ سياسي و اقتصادي سرمايه جهاني نخستين كوشش براي سرنگوني نظام استبداد نوگرايي آمرانه نهضت ملي حاكميت دوگانه بسط ديكتاتوري فردي اتصال كامل ايران به بازار جهاني تاريخ شهر و شهرنشيني درايران 2 دوران قاجار و پهلوي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر