برنامه ریزی در حوزه عمومی از شناخت به عمل

کد شناسه :9194
برنامه ریزی در حوزه عمومی از شناخت به عمل

برنامه ریزی در حوزه عمومی تألیف : جان فریدمن ترجمه : عارف اقوامی مقدم - شهرسازی - کتاب پرهام - بخش اول : مفاهیم : 1 : قلمرو نظریه برنامه ریزی بخش دوم : سنت ها : 1 : مرور اجمالی بر دو قرن نظریه برنامه ریزی 2 : برنامه ریزی به مثابه اصلاح اجتماعی 3 : برنامه ریزی به منزله تحلیل سیاست 4 : برنامه ریزی به مثابه یادگیری اجتماعی 5 : برنامه ریزی به مثابه بسیج اجتماعی بخش سوم : تکوین : 1 : کجا ایستاده ایم م؟ 2 : از نقد به بازسازی 3 : احیا جامعه سیاسی 4 : میانجی های برنامه ریزی رادیکال - برنامه ریزی در حوزه عمومی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر