درآمدی بر آسیب شناسی توسعه روستایی

کد شناسه :10392
درآمدی بر آسیب شناسی توسعه روستایی

درآمدی بر آسیب شناسی توسعه روستایی تألیف : اسماعیل شهبازی - عمران - کتاب پرهام - بخش اول : هشت درآمد بر مباحث توسعه عمومی 1 : کلیات آسیب شناسی 2 : توده های هدف در برنامه های توسعه 3 : فرار و قرار مغزها 4 : آسیب شناسی خبره گزینی و نخبه پروری 5 : سوگیری و جانبداری 6 : مدیریت توسعه 7 : فلسفه وجودی تعاون 8 : مشارکت اجتماعی بخش دوم : ده درآمد بر مباحث توسعه روستایی 9 : آزمایشگاه علوم اجتماعی 10 : آزمایشکده توسعه روستایی 11 : کلینیک آسیب شناسی نیروی انسانی 12 : کلینیک آسیب شناسی تولیدات روستایی 13 : کلینیک آسیب شناسی مدیریت روستا 14 : کلینیک آسیب شناسی اقتصاد روستایی 15 : کلینیک آسیب شناسی بناهای روستایی 16 : کلینیک آسیب شناسی بهداشت منابع 17 : کلینیک آسیب شناسی حقوق روستایی 18 : کلینیک آسیب شناسی آموزش روستایی - درآمدی بر آسیب شناسی توسعه روستایی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر