حرکت به سوی رشد هوشمند شهری

کد شناسه :12449
حرکت به سوی رشد هوشمند شهری

حرکت به سوی رشد هوشمند شهری : اصول و سیاستهای اجرایی انجمن بین المللی مدیریت شهری - روستایی و شبکه رشد هوشمند شهری آمریکا ترجمه : سعید زنگنه شهرکی ، سمانه همتی زاده - شهرسازی - کتای پرهام - 1 : کاربری ترکیبی زمین 2 : استفاده از مزایای طراحی ساختمان های فشرده 3 : ایجاد کردن طیف وسیعی از فرصت ها و گزینه های متنوع مسکن 4 : ایجاد محله های قابل پیاده روی 5 : ایجاد محله های متمایز و جذاب با حس تعلق مکانی قوی 6 : حفظ فضاهای باز ، زمین های کشاورزی ، مناظر طبیعی زیبا و مناطق حساس زیست محیطی 7 : تقویت و هدایت ساخت و سازها به سمت محله های موجود 8 : تامین انواع گزینه های حمل و نقل 9 : تصمیم گیری های توسعه ای قابل پیش بینی ، منصفانه و مقرون به صرفه 10 : تشویق مردم محلی و ذینعان به همکاری در تصمیمات توسعه و ساخت و ساز - حرکت به سوی رشد هوشمند شهری : اصول و سیاستهای اجرایی انجمن بین المللی مدیریت شهری - روستایی و شبکه رشد هوشمند شهری آمریکا - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر