حكمروايي شهري و فقر فرياد تهيدستان شهري در كشورهاي در حال توسعه

کد شناسه :12834
حكمروايي شهري و فقر فرياد تهيدستان شهري در كشورهاي در حال توسعه

حكمروائي شهري و فقر : فرياد تهيدستان شهري در كشورهاي در حال توسعه تأليف : نيك ديواس ، فيليپ آميس ، جوبيل ، اورسالاگرانت ، كارول كوردي مترجم : حسين حاتمي نژاد ، نورالدين رحمتي ، اكرم شهيدي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : فقر و حكمروايي شهري در عصر جهاني شدن ، تمركز زدايي و ايجاد مردم سالاري نوشته نيك ديواس 3 : رشد اقتصادي ، فقر شهري و حكمروايي شهري نوشته اورسالا گرانت 4 : بقا در شهر : معيشت و پيوندهاي فقراي شهري نوشته جوبيل 5 : سياستهاي شهري : طردشدگي يا توانمندسازي ؟ نوشته كارول راكودي 6 : حكومت شهري : ظرفيت ، منابع و پاسخ گويي نوشته نيك ديواس 7 : سازمانهاي جامعه مدني : آيا اين سازمانها تغييراتي در فقر شهري ايجاد مي كنند ؟ نوشته دايانا ميتلين 8 : ساماندهي بخش غير رسمي : فرياد فقرا و حكمراني بد نوشته فيليپ اميس 9 : دستيابي به زمين و خدمات : طرد يا استحقاق ؟ نوشته فيونا نونان و نيك ديواس 10 : نتايج : حكمروايي شهري ، فرياد تهيدستان و فقر نوشته نيك ديواس - حكمروائي شهري و فقر : فرياد تهيدستان شهري در كشورهاي در حال توسعه - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر