استانداردها و راهنماهای طراحی شهری

کد شناسه :9244
استانداردها و راهنماهای طراحی شهری

استانداردها و راهنماهای طراحی شهری کریدر بیورگارد تألیف و ترجمه : بهراد فرمهینی فراهانی ، احسان شیرین آبادی فراهانی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : کلیات طرح 2 : واحدهای همسایگی 3 : چارچوب طرح 4 : استانداردها و راهنماهای شهری 5 : استانداردها و راهنماهای معماری 6 : استانداردهای پارکینگ 7 : استانداردهای خیابان 8 : استانداردها و راهنماهای منظر و عرصه ی عمومی 9 : استانداردها و راهنماهای تابلوها 10 : استانداردهای ویژه ی همسایگی - استانداردها و راهنماهای طراحی شهری کریدر بیورگارد - کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر