استانداردها و راهنماهای طراحی شهری

کد شناسه :9244
استانداردها و راهنماهای طراحی شهری

استانداردها و راهنماهاي طراحي شهري كريدر بيورگارد تأليف و ترجمه : بهراد فرمهيني فراهاني ، احسان شيرين آبادي فراهاني - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : كليات طرح 2 : واحدهاي همسايگي 3 : چارچوب طرح 4 : استانداردها و راهنماهاي شهري 5 : استانداردها و راهنماهاي معماري 6 : استانداردهاي پاركينگ 7 : استانداردهاي خيابان 8 : استانداردها و راهنماهاي منظر و عرصه ي عمومي 9 : استانداردها و راهنماهاي تابلوها 10 : استانداردهاي ويژه ي همسايگي - استانداردها و راهنماهاي طراحي شهري كريدر بيورگارد - كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر