توانمندسازی و ساماندهی اقتصادی سکونتگاه های غیر رسمی شهری

کد شناسه :12839
توانمندسازی و ساماندهی اقتصادی سکونتگاه های غیر رسمی شهری

توانمندسازی و ساماندهی اقتصادی سکونتگاه های غیررسمی شهری تألیف : جلال عظیمی آملی و یدالله صادقی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم پایه و اصلی 2 : پیدایش و گسترش سکونتگاه های غیررسمی 3 : رویکردها ، نظریه ها و دیدگاه ها 4 : مورد پژوهی توانمندسازی در ایران 5 : فرجامین سخن - توانمندسازی و ساماندهی اقتصادی سکونتگاه های غیررسمی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر