مباحثی در اقتصاد شهری ج1

کد شناسه :6209
مباحثی در اقتصاد شهری ج1

مباحثي در اقتصاد شهري جلد اول تأليف : آرتور او ساليوان ترجمه : جعفر قادري و علي قادري - شهرسازي - كتاب پرهام - فصل اول : مقدمه و اصول بديهي اقتصاد شهري بخش 1 : نيروهاي بازاري در توسعه شهري فصل دوم : دلايل وجودي شهرها كدامند ؟ فصل سوم : به چه دليلي بنگاه ها خوشه بندي مي شوند ؟ فصل چهارم : اندازه شهر فصل پنجم : رشد شهري بخش 2 : اجاره بهاي زمين و الگوي كاربري زمين فصل ششم : اجاره بهاي زمين شهري فصل هفتم : الگوهاي كاربري زمين فصل هشتم : انتخاب محله فصل نهم : منطقه بندي و كنترل رشد - مباحثي در اقتصاد شهري جلد اول - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر