مباحثی در اقتصاد شهری ج1

کد شناسه :6209
مباحثی در اقتصاد شهری ج1

مباحثی در اقتصاد شهری جلد اول تألیف : آرتور او سالیوان ترجمه : جعفر قادری و علی قادری - شهرسازی - کتاب پرهام - فصل اول : مقدمه و اصول بدیهی اقتصاد شهری بخش 1 : نیروهای بازاری در توسعه شهری فصل دوم : دلایل وجودی شهرها کدامند ؟ فصل سوم : به چه دلیلی بنگاه ها خوشه بندی می شوند ؟ فصل چهارم : اندازه شهر فصل پنجم : رشد شهری بخش 2 : اجاره بهای زمین و الگوی کاربری زمین فصل ششم : اجاره بهای زمین شهری فصل هفتم : الگوهای کاربری زمین فصل هشتم : انتخاب محله فصل نهم : منطقه بندی و کنترل رشد - مباحثی در اقتصاد شهری جلد اول - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر