آشنايي با نظريات اثباتي در برنامه ريزي شهري

کد شناسه :12878
آشنايي با نظريات اثباتي در برنامه ريزي شهري

آشنايي با نظريات اثباتي در برنامه ريزي شهري تأليف : سيدعلي حسيني ، مجيد جلالوندي ، مهدي صفري - شهرسازي - كتاب پرهام - آشنايي با فرآيند نظريه پردازي اثباتي و انواع آنها - دلايل ناكارآمدي برنامه ريزي سنتي - مشاركت مردم - چارچوب تحليل نظريه برنامه ريزي - روند تاريخي تئوريهاي برنامه ريزي - برنامه ريزي جامع ، از كل به جز يا فن محور - روش هاي نوين برنامه ريزي مشاركتي بانك جهاني - كاربرد روش هاي تصميم گيري گروهي در برنامه ريزي شهري با مردم - آشنايي با نظريات اثباتي در برنامه ريزي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر