توسعه پایدار شهری با تاکید بر الگوی رشد هوشمند - غلامی

کد شناسه :14329
توسعه پایدار شهری با تاکید بر الگوی رشد هوشمند - غلامی

توسعه پایدار شهری با تأکید بر الگوی رشد هوشمند تألیف : یونس غلامی ، سلمان حیاتی ، نصراله باعقیده رودی ، نسترن خلجی - شهرسازی - کتاب پرهام -فصل اول : توسعه پایدار شهری 1 : مقدمه 2 : پارادایم پایداری 3 : رویکرد های نوین در توسعه پایدار شهری فصل دوم : اشکال شهری : 1 : اجزای شکل شهر 2 : شکل پایدار شهری 3 : شکل شهر 4 : انواع شکلهای شهری 5 : تعاریف پراکنش افقی شهر 6 : شهر فشرده 7 : جنبش شهرگرایی جدید فصل سوم : الگوی رشد هوشمند 1 : مبنای منطقی و اجزای رشد هوشمند شهری 2 : تعاریف و ویژگی های رشد هوشمند 3 : نظرات و دیدگاههای سازمان های مرتبط با رشد هوشمند 4 : اجزا اصلی رشد هوشمند 5 : مزایای رشد هوشمند شهری 6 : تکنیکهای رشد هوشمند 7 : راهکارهای رشد هوشمند برای ساماندهی مناطق شهری 8 : اشتراک و افتراق شهرگرایی جدید و رشد هوشمند در فرم فشرده 9 : اصول رشد هوشمند 10 : سیاست های مختلف برای دستیابی به اصول رشد به اصول رشد هوشمند 11 : دلایل حمایت از رشد هوشمند شهری 12 : انتقادهای وارد بر رشد هوشمند 13 : منطقه بندی 14 : انواع منطقه بندی 15 : نتیجه گیری - توسعه پایدار شهری با تأکید بر الگوی رشد هوشمند - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر