شکل شهرها اقتصاد سیاسی و طراحی شهری

کد شناسه :14026
شکل شهرها اقتصاد سیاسی و طراحی شهری

شکل شهرها : اقتصاد سیاسی و طراحی شهری تألیف : الکساندر ر .کاتبرت ترجمه : حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : نظریه 2 : تاریخ 3 : فلسفه 4 : سیاست 5 : فرهنگ 6 : جنس 7 : محیط 8 : زیبایی سناسی 9 : گونه شناسی 10 : کاربست - شکل شهرها : اقتصاد سیاسی و طراحی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر