بوطیقای شهر - شاخص ها و مواضع

کد شناسه :16781
بوطیقای شهر - شاخص ها و مواضع

کتاب بوطیقای شهر شاخص ها و مواضع تألیف پیر سانسو ترجمه ناصر فکوهی ، زهره دودانگه ، انتشارات کتابکده کسری ، شهرسازی ، شهرها و شهرستان ها ، کتاب پرهام ، درباره رویکردی ابژکتال به شهر ، منابع و سنت های شهری ، جبر شاخص ها ، شهر تقدس باخته و شهر تقدس زدا ، شرایط رمزگشایی از فضاهای شهری ، شکلهای قدسی شهر ، پیش روی های شهری ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر