برنامه ریزی روستایی در ایران

کد شناسه :8864
برنامه ریزی روستایی در ایران

برنامه ریزی روستایی در ایران تألیف : سید اسکندر صیدایی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم ، تعاریف و مبانی نظری 2 : تاریخچه برنامه ریزی روستایی در ایران 3 : فرآیند برنامه ریزی توسعه روستایی ایران 4 : وضع موجود جامعه روستایی ایران 5 : چشم انداز توسعه روستایی 6 : مدیریت توسعه روستایی - برنامه ریزی روستایی در ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر