توانمندسازی روستایی ( اصول بنیادین رهیافت نظریه ها و تجارب ) - افتخاری

کد شناسه :15191
توانمندسازی روستایی ( اصول بنیادین رهیافت نظریه ها و تجارب ) - افتخاری

توانمندسازی روستایی ( اصول بنیادین ، رهیافت ها ، نظریه ها و تجارب ) تألیف : عبدالرضا رکن الدین افتخاری و وکیل حیدری ساربان ) - عمران - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم و اصول بنیادین توانمندسازی 2 : رهیافت ها ، نظریه ها ،راهبردها ، مدل ها 3 : آموزها هایی از تجارب مطالعاتی و سیاسی رهیافت توانمندسازی در جهان و ایران 4 : بومی سازی شاخص های توانمندسازی روستایی در ایران - توانمند سازی روستایی ( اصول بنیادین ، رهیافت ها ، نظریه ها و تجارب ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر