تبليغات محيطي - نقش آن در تبليغات و بازاريابي مدرن - خوشدل

کد شناسه :16005
تبليغات محيطي - نقش آن در تبليغات و بازاريابي مدرن - خوشدل

تبليغات محيطي ، نقش آن در تبليغات و بازاريابي مدرن تأليف : ريچارد نلسون ، انتوني سايكس ترجمه : فريده خوشدل ، آيدا هرمزيان - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : جايگاه نصب پوستر و پيمانكاران آن 2 : آژانس تبليغات محيطي 3 : طراحي پوستر 4 : چاپ پوستر 5 : تبليغات محيطي - رسانه 6 : استفاده از تبليغات محيطي 7 : آژانس تبليغات محيطي در عمل 8 : تعيين ميزان مخاطبان پوستر 9 : گسترش مباحث 10 : جنبه هاي اجتماعي تبليغات محيطي 11 : قانون برنامه ريزي شهر و كشور سال 1947 تبليغات محيطي : نقش آن در تبليغات و بازاريابي مدرن - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر