الگوهای شهری برای اقتصاد سبز - استفاده مؤثر از تراکم - شریف نژاد

کد شناسه :16141
الگوهای شهری برای اقتصاد سبز - استفاده مؤثر از تراکم - شریف نژاد

الگوهای شهری برای اقتصاد سبز استفاده مؤثر از تراکم تألیف : برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد ترجمه : مجتبی شریف نژاد ، مهدی منتظرالحجه - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : چالش های شهر 3 : شهر فشرده 4 : ترویج فرم شهری فشرده 5 : اجرای شیوه های شهری پایدار 6 : نمونه های مورد مطالعه - الگوهای شهری برای اقتصاد سبز استفاده مؤثر از تراکم - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر