فضا تفاوت زندگی روزمره - خوانش هانری لوفور

کد شناسه :12216
فضا تفاوت زندگی روزمره - خوانش هانری لوفور

فضا ،تفاوت ، زندگی روزمره خوانش هانری لوفور ترجمه : افشین خاکباز و محمد فاضلی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 :تولید هانری لوفور : استفان کیفر ،کانیشگا گونواردنا ... 2 : نظریه هانری لوفور درباره تولید فضا ، به سوی دیالکتیکی سه بعدی : کریستین اشمید 3 : خوانش انقلاب شهری فضا و بازنمایی :والتر پریگ 4 : فضا به مثابه انتزاع انضمامی :لوکاس استانک 5 : عالمگیر شدن قبل از جهانی شدن لوفورو اکسلوس :استوارت الدن 6 : لوفوربدون هایدگر : جفری ویت 7 : مارکسیسم و زندگی روزمره ،درباره هانری لوفور ، گای دبور و ... : کانیشگا گونواردنا 8 : هانری لوفور و زندگی روزمره ،در جست و جوی ممکن : کلاوس رونبرگر 9 : ریتم ها ،خیابان ها ،شهرها : کورت مایر 10 : درس هایی در سوررئالیسم ،رابطه مندی ، رخداد و رویارویی : سارا نادال - ملسیو 11 : لوفور و دبور ، ترکیبی فاوستی : اندی مریفیلد 12 : چگونه لوفور ،گرامشی را شهری کرد : استفان کیفر 13 : کلیت ،هژمونی ، تفاوت هانری لوفور و ریموند ویلیامز : اندرو شمولی 14 : نقد هانری لوفور بر تولیدگرایی دولتی : نیل برنر 15 : حق به شهر ، سیاست های شهروندی : لیت گیلبرت ،مصطفی دیکچ 16 : لوسین کرول ،طراخی ،تفاوت و زندگی روزمره : ریچارد میلگرام 17 : جهانی سازی لوفور : استفان کیفر ،کریستین شمید، کانیشکا گونواردنا ، ریچارد میلگرام - فضا ، تفاوت ،و زندگی روزمره خوانش هانری لوفور - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر