دیدگاه ها و برنامه های راهبردی در آموزش محیط زیست شهری

کد شناسه :16831
دیدگاه ها و برنامه های راهبردی در آموزش محیط زیست شهری

كتاب ديدگاه ها و برنامه هاي راهبردي در آموزش محيط زيست شهري تأليف الكس راس ترجمه زهره فني ، علي رحيمي ، فرانك سعيدي فرد ، فريد واحدي يگانه ، انتشارات دانشگاه بهشتي ، شهرسازي ،كتاب پرهام ، رويكردها در آموزش محيط زيست شهري ، پيچيدگي شهري و آموزش محيط زيست ، زيرساخت و طراحي شهري سبز ، برنامه ريزي شهري و آموزش محيط زيستي ، پارك هاي شهري به مثابه كلاس هاي درس ، مهدكودك هاي جنگلي در حوزه هاي شهري ، آموزش و گذران اوقات فراغت در فضاهاي باز شهرها ، حس مكان و تفسير آن ، داستان ها مردم را مرتبط مي كنند نقش داستان سرايي در آموزش محيط زيست شهري ، خود كاوشي از طريق داستان سرايي مجازي رويكردي بدون محدوديت زماني براي آموزش محيط زيست ، فناوري تلفن همراه در آموزش محيط زيست شهري ، پيشرفت مثبت جوانان در جريان آموزش محيط زيست شهري ، ترويج مهرباني و شفقت در آموزش محيط زيست شهري ، تمرين آرامش در طبيعت توسط دانش آموزان شهري ، عدالت محيط زيستي در آموزش محيط زيست شهري ، برابري محيط زيستي در عصر تغييرات آب و هوايي ، آب و انرژي ضروري براي چشم انداز شهري ، اهميت مطالعه پرندگان در آموزش محيط زيست شهري ، پرندگان و زيستگاه هاي مدرسه اي ، ارتقاي كيفيت اقدامات محيط زيستي از طريق نظارت محيط زيست شهري ، همكاران در آموزش محيط زيست شهري شراكت يك باغ وحش آموزشي در جكسون ويل فلوريدا ، همكاري برنامه هاي آموزش غيررسمي محيط زيستي و گروه هاي مدرسه اي ، همكاري نهادي و جامعه محلي براي آموزش محيط زيست ، آموزش آموزگاران آمادگي و توسعه حرفه اي مربيان محيط زيست شهري ، آموزش محيط زيست شهري موانع و راهبردها ،مركز آب زلال فرصتي براي برقراري ارتباط ، آكادمي علوم كاليفرنيا تجربه ساختمانهاي سبز ، قايق آب را تميز كن ، رودخانه هادسن قايق و رودخانه ابزارهايي براي آموزش محيط زيست شهري ، نهاد محافظت از طبيعت ليف پيشگامان اقدام محيط زيستي براي آينده ، برنامه آموزشي حفاظت پارك مركزي ريشه ها نيويورك ، مركز بوم شناسي شهري ، شهر ميلواكي نوعي سرگرمي براي انجام غيرممكن ها ، در محله من چه چيزي خوب است بهبود سلامتي اجتماع محلي از طريق آموزش محيط زيست شهري ، حيات وحش شيكاگو و منطقه كالومت با هم تلاش كنيم تا هيچ كودكي در فضاهاي بسته ساختمان آموزش نبيند ، مدرسه بندرگاهي نيويورك پروژه يك ميليارد صدف ، برنامه آموزشي درخت در شهر ، آموزش بزرگسالان يادگيري با هم در باغ هاي محله اي ،مركز هنري رودخانه برونكس ، هنر محيط زيستي براي بازآفريني شهري ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر