تحلیل اقلیمی ساختمان های پایدار سنتی در ایران

کد شناسه :17725
تحلیل اقلیمی ساختمان های پایدار سنتی در ایران

کتاب تحلیل اقلیمی ساختمان های پایدار سنتی در ایران ، وحید قبادیان ، معماری ، کتاب پرهام ، معماری پایدار و گونه شناسی اقلیمی معماری و خان های سنتی ایران ، شهر اقلیم و گونه ای ساختمان های سنتی در ایران ، تحلیل اقلیمی ساختمان های پایدار سنتی در ایران ، وحید قبادیان ، نشر دانشگاه تهران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر