چشم اندازسازی راهبردی شهر ، طرح توسعه و عمران مشهد

کد شناسه :17832
چشم اندازسازی راهبردی شهر ، طرح توسعه و عمران مشهد

کتاب چشم اندازسازی راهبردی شهر ، طرح توسعه و عمران مشهد ، سیدسجاد سادات هاشمی ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، مبانی نظری و بررسی تجارب ، ارزیابی فرآیند چشم اندازسازی طرح توسعه و عمران مشهد ، راهکارهای چشم اندازسازی راهبردی طرح توسعه و عمران مشهد ، کتاب چشم اندازسازی راهبردی شهر ، طرح توسعه و عمران مشهد ، نشر طلوع مجد مشهد .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر