برنامه ریزی همکارانه ، شکل دهی مکان ها در جوامع از هم گسسته ، طبیبیان

کد شناسه :17834
برنامه ریزی همکارانه ، شکل دهی مکان ها در جوامع از هم گسسته ، طبیبیان

برنامه ریزی همکارانه شکل دهی مکان ها در جوامع از هم گسسته ، پتسی هیلی ، منوچهر طبیبیان ، پانته آ لطفی کاظمی ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، به سوی یک تبیین نهادگرا و نظریه ارتباطی برنامه ریزی ، پویایی های در حال تغییر مناطق شهری ، فرآیندهای برای برنامه ریزی همکارانه ، کتاب برنامه ریزی همکارانه شکل دهی مکان ها در جوامع از هم گسسته ، پتسی هیلی ، منوچهر طبیبیان ، پانته آ لطفی کاظمی ، نشر دانشگاه علم و صنعت .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر