طرح ريزي كالبدي و برنامه ريزي منطقه اي در ايران

کد شناسه :251
طرح ريزي كالبدي و برنامه ريزي منطقه اي در ايران

طرح ريزي كالبدي و برنامه ريزي منطقه اي در ايران تأليف : تورج دانشور - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : بررسي سابقه برنامه ريزي منطقه در ايران 2 : بررسي سابقه برنامه ريزي فضايي - فيزيكي در ايران 3 : برنامه ريزي آمايش سرزمين و منطقه 4 : سير تكاملي عمران ناحيه اي در ايران 5 : سابقه ناحيه گرايي در ايران 6 : اساس مفهوم طرح ريزي كالبدي - طرح ريزي كالبدي و برنامه ريزي منطقه اي در ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر