بهسازی و نوسازی شهری

کد شناسه :3149
بهسازی و نوسازی شهری

بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا تألیف : علی شمائی و احمد پوراحمد - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : جغرافیا و بهسازی و نوسازی شهر 2 : تعاریف و مفاهیم 3 : مسائل و مشکلات بافت های قدیم شهری 4 : مکاتب بهسازی و نوسازی شهری 5 : سیری در اندیشه های بهسازی و نوسازی شهری 6 : سوابق جهانی بهسازی و نوسازی شهری 7 : بهسازی و نوسازی شهری در ایران - بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر