راهنمای تامین منابع مالی شهرداری ها - مشکینی

کد شناسه :14912
راهنمای تامین منابع مالی شهرداری ها - مشکینی
موجود نیست

راهنمای تأمین منابع مالی شهرداری ترجمه : حسین محمدپور زندی ، سید محسن طباطبایی مزدآبادی شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تعریف منابع مالی شهرداری و اهداف راهنما 2 : مسائل مربوط به تأمین مالی شهرداری ها ، چالش ها و روندها 3 : اصول تأمین مالی شهرداری 4 : درآمدهای شهرداری 5 : هزینه های سرمایه ای تأمین مالی 6 : بودجه ی شهرداری ، گزارش و حسابرسی مالی 7 : استقراض شهرداری ها و دسترسی به بازار سرمایه - 8 : جمع بندی دیدگاه ها - راهنمای تأمین منابع مالی شهرداری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر