برنامه ريزي بريتانيايي

کد شناسه :9009
برنامه ريزي بريتانيايي

برنامه ريزي بريتانيايي : پنجاه سال سياست گذاري شهري و منطقه اي تأليف : بري كاينگورس ترجمه : عارف اقوامي مقدم - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : پيشگفتار و مرور اجمالي 2 : مسكن 3 : اختيار گرائي در برابر منطقه بندي 4 : نظام برنامه ريزي و طرح هاي توسعه 5 : پرداخت غرامت و حق مرغوبيت 6 : ابعاد منطقه اي برنامه ريزي پيرانشهري 8 : حفاظت ، حراست و ميراث : بسط مفاهيم و كاربردها 9 : برنامه ريزي بريتانيايي در بستر اروپايي 10 : طراحي 11 : نقش متحول دادگاه ها در برنامه ريزي 12 : انگاره و واقعيت 14 : برنامه ريزي حمل و نقل 15 : شهرهاي جديد 16 : شراكت بخش عمومي و خصوصي 17 : برنامه ريزي زيست محيطي 18 : چشم انداز امريكايي برنامه ريزي بريتانيايي - برنامه ريزي بريتانيايي : پنجاه سال سياست گذاري شهري و منطقه اي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر