شهرسازي چيست؟

کد شناسه :10917
شهرسازي چيست؟

شهرسازي چيست ؟ تأليف : پي ير لودان ترجمه : حكمت اميري ، پريسا قبادي اصل و فاطمه عبدشاهي - شهرسازي - كتاب پرهام - فصل اول : تعاريف فصل دوم : مفاهيم كلي درباره ي پلان شهر و مولفه هايش 1 : سهم مداخله ي داوطلبانه انسان 2 : داده هاي مادي 3 : عملكرد شهري 4 : سيستم ها : شطرنجي ، شعاعي ، تئوري lalanne ، شهر و باغ فصل سوم : منابع 1 : كاوش ها 2 : استفاده از اسناد گرافيكي ، قانون دوام پلان 3 : نمايش پلان هاي شهري (پلانوگرافي ) عهد قديم ، قرون وسطي و رنسانس ، رنسانس و زمان هاي مدرن ، مجموعه ها 4 : نماي شهرها نمايش منظره ي شهري : عهد قديم ، عصر مدرن بخش پنجم : متون 1 متون اصلي 2 : حكايات - شهرسازي چيست ؟ - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر