تخصیص مسکن اجتماعی و بی مسکنی - مشکینی

کد شناسه :15195
تخصیص مسکن اجتماعی و بی مسکنی - مشکینی

تخصیص مسکن اجتماعی و بی مسکنی تألیف : نیکلاس پلچی ، مسلم ضرغام فرد و علی مهدی - شهرسازی - کتاب پرهام - مباحثی پیرامون اثر - بی مسکنی و مسکن اجتماعی - دسترسی افراد فاقد مسکن به مسکن اجتماعی - تخصیص مسکن اجتماعی و بی مسکنی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر