تاب آوري و پايداري در مقابل بلاياي طبيعي - چالشي براي شهرهاي آينده

کد شناسه :129
تاب آوري و پايداري در مقابل بلاياي طبيعي - چالشي براي شهرهاي آينده

تاب آوري و پايداري در مقابل بلاياي طبيعي : چالشي براي شهرهاي آينده تأليف : پائولو گاسپاريني ، گائتانو مانفردي ، دومنيكو آسپرونه ترجمه : حسين حاتمي نژاد ، مرتضي نصرتي هشي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : تاب آوري اقتصادي و كمك آن به پايداري شهرها 2 : مدلسازي شبكه هاي اجتماعي و تاب آوري اجتماع محلي هنگام سوانح دوره اي : مطالعه موردي نواحي آتشفشاني در اكوادور و مكزيك 3 : سازگاري تغيير آب و هوا با برنامه ريزي شهري در شهاهاي آفريقايي : پروژه CLUVA 4 : تاب آوري براي همه و تاب آوري جمعي : آيا اهداف برنامه ريزي منطبق با همديگر هستند ؟ 5 : ارتباط بين پايداري و تاب آوري شهرهاي آينده 6 : اثر مخاطرات طبيعي بر شهرهاي آينده 7 : تاب آوري و پايداري در ارتباط با بلايا : چالشي براي شهرهاي آينده : چشم انداز مشترك و توصيه ها - تاب آوري و پايداري در مقابل بلاياي طبيعي : چالشي براي شهرهاي آينده - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر