برنامه ریزی مسکن پایدار روستایی

کد شناسه :12841
برنامه ریزی مسکن پایدار روستایی

برنامه ریزی مسکن پایدار روستایی تألیف : سید اسکندر صیدائی ، محمدرضا بسحاق ، رمضان طوسی - عمران - کتاب پرهام - 1 : کلیات : مفاهیم ، تعاریف ، واژه ها 2 : مبانی نظری مسکن 3 : تاریخچه و علل پیدایش مسکن و سکونتگاه های روستایی 4 : جایگاه مسکن در برنامه های توسعه 5 : وضع موجود مسکن روستایی در استان های کشور 6 : عوامل مؤثر بر پایداری مسکن روستایی در ایران 7 : نماگرها ، شاخص ها و ابعاد ضروری در برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن پایدار روستایی 8 : چشم انداز مسکن روستایی - برنامه ریزی مسکن پایدار روستایی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر